Wijk- en buurtgericht werken in de zorg (Neuteboom)

  • 0
    • Jord Neuteboom

Wat in de presentatie van Jord naar voren kwam was:

  • Transitieprogamma van het aanbieden van zorg: verdiepen, verbreden en opschalen
  • Veranderingen gaan traag
  • Beperkte integrale benadering van structuur, cultuur en werkwijze
  • De publicatie Mensenzorg werd aangehaald dat gaat over de verbindingen die we kwijt zijn geraakt tussen mens en zorg. In die zin sluit het aan bij het betoog van Adam Kahane, dat sociale complexiteit er voor zorgt dat verbindingen verbreken

--
Daan Erkelens

blog comments powered by Disqus