Weapon of choice (XML)

  • 0

XML spreekt over een wereld van verbindingen en herformuleert de verkregen opdracht met de opdrachtgever. Er gaat letterlijk een kruis door het stedenbouwkundige plan. Het onderzoeken van de context is de essentie van vormgeven. XML onderzoekt de kracht van een omgeving en de relatie met publieke en openbare ruimte. Daardoor krijgt een ontwerp ook kracht. Het karakter van een gebied wordt geïntegreerd. Zo komt een voorbeeld uit Lithouwen en Amsterdam voorbij waar ditzelfde proces heeft plaatsgevonden.

Een interessante opdracht werd door de leden van XML, die ook in dienst zijn van TU Delft, verstrekt aan studenten van de TU. Zij hadden een opdrachtgever zonder dat de opdrachtgever wist dat hij/ zij opdrachtgever was. Via social media hielden de studenten de opdrachtgever in de gaten en maakte zij een studie van de bezigheden, hobby's, interesses, activiteiten etc. van hun opdrachtgever. Op basis van een analyse van de bevindingen ontwierpen de studenten een woning voor hun opdrachtgever. Aan het eind van de opdracht werden de opdrachtgevers op de hoogte gesteld van hun ontwerp en uitgenodigd deze te bekijken. Veel daarvan, waaronder Victoria Koblenko, reageerde enthousiast: "de woning pastte helemaal bij haar".

Een ander leuk project was de herinrichting van de Tweede Kamer, waar sinds de verhuizing veel kritiek op is van vooral Alexander Pechtold. Mogelijkerwijs is er een relatie tussen de toenemende verharding in de woordenkeuze van politici het gevolg van het ontwerp, dat maakt dat politici te ver van elkaar zitten en daardoor niet geremd of tot elkaar gebracht.

--
Daan Erkelens

blog comments powered by Disqus