Sustainable Food Labatory (Jan Kees Vis)

  • 0
    • Jan Kees Vis

Jan Kees Vis is werkzaam bij Unilever en heeft zich verdiept in de levenscyclusanalyse van het milieu. Hij is lid van de stuurgroep Sustainable Food Laboratory dat 10 jaar geleden is opgericht. Dit is een consortium van bedrijven, non-profit en publieke organisaties die samenwerken om de verschuiving richting duurzaamheid wil versnellen. Dit doen zij door marktgerichte oplossingen te bedenken om ervoor te zorgen dat er een gezond en duurzaam voedselsysteem ontstaat voor de groeiende wereldbevolking.

Jan Kees legt uit wat het Food Lab precies is en hoe de Theory U een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het succes ervan. Er is gestart met het opstellen van een gezamenlijke visie 'waar kijken we naar; hebben we hetzelfde probleem?' In de visie wordt bijvoorbeeld genoemd: (lokale) boeren de mogelijkheid geven op een fatsoenlijk te leven, volop schoon water en voldoende voedselproductie zodat het de groeiende wereldbevolking kan voeden. En de toevoeging: 'de oplossingen moeten wel winst generen'.

In een presentatie geeft Jan Kees de vervolg stappen aan van het Sustainable Food Laboratory. Zij op bezoek gegaan bij lokale ondernemers in Brazilië; naar lokale producenten zoals wijnboeren, maar ook naar lokale vroedvrouwen. Door met elkaar een onderdeel van de voedselketen van dichtbij te bekijken ontstaat meer begrip voor de werking van het totale systeem. Naast deze 'learning journey' is er binnen het Food Lab ook ruim de tijd genomen voor momenten van terugtrekken en reflectie; een belangrijk onderdeel van de U Theory. Doordat er grote afnemers zijn betrokken bij het Sustainable Food Laboratory kunnen zij de innovaties aan het begin van de keten ondersteunen met behulp van aankoopstandaarden. Voor meer uitleg over het Sustainable Food Laboratory zie: www.sustainablefoodlab.org.

Het speelveld is in de afgelopen 10 jaar veranderd. Veel mensen zijn met duurzaamheid bezig. Jan Kees Vis spreekt hoopvol uit dat we misschien wel dicht tegen het omslag punt zitten en dat de vraag naar duurzame goederen een vlucht neemt.

Jan Kees wordt bestookt met veel vragen tijdens de workshop: 'wie zijn onderdeel van het Food Lab, hoe heeft de U Theory een bijdrage geleverd aan het succes, hoe kunnen beleidsmakers worden aangehaakt bij dit proces?' Het is een onderwerp dat mensen raakt en het feit dat het Food Lab er ook echt mee aan de slag is gegaan wordt als indrukwekkend ervaren.

--
Anne ter Steege

blog comments powered by Disqus