Generatiedialoog

  • 0
    • Pieter van Dijk

Waar het in de generatiedialoog om gaat is herkennen, delen en samen onderzoeken van de impact van de generatieverhalen van ieders leven. Pieter van Dijk begint zijn inleiding met de opmerking dat de generatiedialoog het herstel is van (een) collectieve wijsheid.

Pieter heeft in 2008 de stichting 'Rijp en Groen' opgericht om de generatiedialoog als instrument te ontwikkelen en in te zetten voor community building en sociale bewustwording. In Slotervaart is de generatiedialoog gestart tussen de drie nu in Nederland wonende Marokkaans-Nederlandse generaties.

Er zijn de volgende generaties onderkend:
1940 - 1955 Babyboom/protestgeneratie
1955 - 1970 Generatie X
1970 - 1985 Pragmatische generatie
1985 - 2000 Einsteingeneratie

Sinds de babyboom generatie is een kloof (spanning) ontstaan tussen de generaties. Door de snelle veranderingen in onze maatschappij zijn generaties veel losser van elkaar komen te staan. Er is geen passende overdracht van ervaringen door voorgaande generaties. De toekomst moet door iedere generatie opnieuw worden uitgedacht. Met het verdwijnen van de verbinding tussen de generaties is ook de sociale cohesie verdwenen.

Door zichtbaar te maken wat de kenmerken zijn van je eigen generatie en van andere generaties kun je jezelf en anderen beter leren begrijpen. Als je verbinding hebt met je eigen generatie kun je vanuit de generatie spreken en in gesprekken met mensen van andere generaties vrij uit spreken, zonder het persoonlijk te maken. Generatiedialoog is een instrument dat bijvoorbeeld ingezet kan worden in wijken waar ouderen en jongeren weinig begrip hebben voor elkaar.

Met behulp van stellingen legt Pieter de werkwijze van de generatiedialoog uit. Nadat mensen vanuit persoonlijke verhalen de kenmerken van hun generatie hebben leren kennen, gaan zij in gesprek met mensen van andere generaties.

Tijdens de workshop was er voor veel deelnemers een teken van herkenning bij de beschrijving van diverse generaties. Er ontstaan gesprekken tussen generaties. Veel mensen keken naar dezelfde televisie programma's; op zaterdagavond met de hele familie. Eigenlijk wilden we nog meer kenmerken weten van onze eigen generatie en de generatiedialoog voortzetten!

--
Anne ter Steege

blog comments powered by Disqus