Wijkopstelling

Hans Moerenhout & Inge Knoope

  • hans moerenhout
Tijd: 13:30 - 14:30 uur
Locatie: Bestemming Onbekend
Focus: Organisatieontwikkeling / persoonlijke ontwikkeling
Werkvorm: Workshop
Thema: Theory U

De dynamiek neemt toe, systemen worden complexer. Het vraagt eigen verantwoordelijkheid om daarin te kunnen opereren. De juiste stap zetten is meer dan enkel de procedure volgen of doen wat simpelweg te beredeneren is. Je hele bewustzijn is nodig. Het mooie is dat dat geen nieuwe techniek is. Je hebt het altijd al bij je. We zijn alleen soms afgeleerd het te gebruiken. En van de andere kant voelen we het, altijd. Gut feeling. Juist op plekken, in samenwerkingen, waar beweging maar niet komt, kan dit bewust-zijn ons helpen. 

In wijken en buurten vinden we zulke plekken. Veel belangen, veel verleden, veel wensen. In de wijkopstelling gaan we via Awareness Based Social Technologies op zoek naar bewustzijn en hoe dat ons kan helpen ‘any stuck situation’ anders te bezien. En vooral wat onze eigen rol daarin zou kunnen zijn: wat kan ìk anders doen, zodat beweging ontstaat?
Dat doen we werkende weg, improviserend, aan de hand van praktijkcases. Het is actief aan de slag en daarmee pragmatisch, snel en trefzeker. Het opent het bewustzijn, op weg van onbewust weten naar bewust handelen.


inge

Biografie

Inge Knoope
Inge Knoope is professioneel procesbegeleider met een vrije pioniersgeest. Zij geeft familie- en organisatie opstellingen, heeft een grote dragende kracht in groepen en zorgt voor een veilig leerklimaat. Ze ondersteunt mensen om vanuit hun innerlijke waarnemer te zien hoe zij met hun eigen energie omgaan. Daarbij ontgaat haar niet veel, waardoor iedereen iets van elkaar leert. Inge werkte bijvoorbeeld in opdracht van de gemeente Culemborg na gewelddadige escalatie van complex sociale problematieken in de wijk Terweijde. In de samenwerking met Hans Moerenhout en via @_WAAR_ Procesbegeleiding wordt haar grote expertise op het gebied van opstellingenwerk breder toegepast in een concreet en publiek werkveld dat in transitie is.

Hans Moerenhout
Na jaren vanuit een grote organisatie werkzaam te zijn geweest in de wijken van Rotterdam Zuid, werkt Hans sinds begin dit jaar ‘do it yourself’ zelfstandig en blijft daarbij ‘connected’ door zijn passie voor de inhoud. Zijn ervaring met organisch ontwikkelen vanuit ‘dat wat in de wijk aanwezig is’, zet hij nu in voor een range aan activiteiten. Improviserend werken, de netwerksamenleving en ecologisch besef zijn daarin steeds kernbegrippen. Met Inge Knoope werkt hij in @_WAAR_ Procesbegeleiding aan coaching bij en hosting van vastzittende wijkprocessen. Zijn ervaring met werken in wijken, het instinct voor wat wel en niet werkt in de praktijk en zijn verbindend vermogen zijn belangrijke bijdragen in dit proces.