Social Enterprises

met oa: Prins Heerlijk, Piushaven, Thuisafgehaald, DOK010 en het Tilburgs Broodfonds

Tijd: 13:30 - 15:30 uur
Locatie: Hall of Fame I
Focus: Praktijk
Werkvorm: Workshop
Thema: New economy & Governance

In steeds meer buurten in Nederland gaan bewoners-zelf-ondernemingen in verschillende vormen laagdrempelig van start: voor en door bewoners.
Hoe zorgen we ervoor dat deze initiatieven volwassen kunnen worden en een volwaardige plek gaan innemen in de stad? Hoe ‘behoud’ je voldoende zeggenschap als stadsdeel, professionele organisatie of gemeente als je de sleutels of portemonnee in de buurt neerlegt, hoe geef je dit vorm? En zijn er ook andere mogelijkheden om initiatieven te ondersteunen of mogelijk te maken?
Daarnaast zijn dit soort initiatieven zijn de geijkte juridische en financiële constructies niet altijd de meest geschikte. Welke andere mogelijkheden zijn er? Eigenaarschap een punt van aandacht. Bij trusts is dat op verschillende manieren denkbaar, bijvoorbeeld een buurteconomie om de opbrengsten rechtstreeks ten goede te laten komen aan de buurt of het buurtproject. Hoe zit het met hun financiering en met investeerders?


Met oa:


Prins Heerlijk

Prins Heerlijk is een lunchcafé & brasserie in het centrum van Tilburg, waar je koninklijk kunt eten en drinken. De “Stichting BUITENGEWOON leren en werken- Prins Heerlijk”, richt zich, in samenwerking met restaurant ’Prins Heerlijk' op jonge mensen die door verschillende oorzaken (functiebeperkingen, sociaal-emotionele problemen, zonder startkwalificatie) weinig kans maken op de arbeidsmarkt en een kans verdienen. Het doel is deze mensen kansen te bieden, hen te begeleiden en op te leiden tot dienstverlenende horecamedewerkers, met een positief zelfbeeld en om hun vaardigheden en hun zelfvertrouwen te vergroten.

Prins Heerlijk zorgt ook op het Festival voor goed en lekker eten en drinken


Dok010

Dok010 verbindt de kans van de achterstand met ondernemerschap. Als iedereen van waarde is dan is commercie van belang, geen subsidie. Dok010 verbind leerwerk aan innovatie via lokaal ondernemerschap in Rotterdam.

Marco Hendriks is na jarenlange omzwervingen in ICT verkoop functies tot de conclusie gekomen dat kansarmen in samenwerking met kansdenkers (verkopers en ondernemers) tot resultaten kunnen komen.


Piushaven

Piushaven grenst aan het centrum van Tilburg, met als kloppend hart de haven. Onder het motto 'Piushaven, levend podium van Tilburg' wordt het gebied ontwikkeld van een voormalige industriële haven, tot een levendig centrumstedelijk woonmilieu aan het water. Naast de bouw van 1500 woningen met ruimte voor nieuwe bedrijvigheid komt er een herontwikkeling van het voormalige AaBe-complex tot een grootschalig winkelcentrum. Met het 'Levend Podium' wordt in de tussentijd de leefbaarheid en levendigheid van de haven vergroot.
Judith van Loon staat als programmamanager van het "Levend Podium' tussen gemeente, ontwikkelaars en (toekomstige) bewoners en ondernemers. Ze verzamelt ideeen die de levendigheid van het gebied vergroten. Bij haar komen bottem up en top down samen. Wat valt haar op en wat zijn haar tips voor de profs en de ondernemers/bewoners.


Broodfonds Zangzaad

Het kan zomaar gebeuren:
 je wordt ziek en kan tijdelijk niet werken. Voor zelfstandige ondernemers (zoals zzp’ers) komt dit vaak extra hard aan, want geen werk betekent geen inkomsten. En een verzekering is duur. Op verschillende plekken in Nederland worden broodfondsen opgericht, een nieuwe manier van gezamenlijk verzekeren, maar dan wel net even anders. Zo ook in Tilburg. Guus Doorakkers, één van de leden van het Tilburgse broodfonds vertelt hoe het werkt en waarom deze nieuwe manier van ‘samen zelf doen’ zo goed werkt.Workshopleider:

Edo van der Kuur: "De verandering van tijden waarin we zitten, zorgt ervoor dat ons aanpassen aan de nieuwe tijd niet meer afdoende is maar dat we ons (als organisaties) moeten herontdekken. Dit herontdekken is waar ik me al jaren mee bezig houd. Na vier jaar als eigenaar van JongeHonden heb ik een grassrootsonderneming in de gebiedsontwikkeling opgezet. Hierbij staan mensen centraal in plaats van vierkante meters en geld. In dit kader heb ik de Oasis Game, een Braziliaanse methode voor bottom-up gebiedsontwikkeling naar Nederland gehaald waarin samenwerken aan een gedeelde droom voor een wijk centraal staat. Samenwerking tussen ondernemers, overheden, publieke  instellingen en bewoners brengt altijd een interessante dynamiek tot stand waar ik me graag in beweeg. De transitie waar we ons nu in bevinden, zorgt ervoor dat er binnen die dynamiek allerlei verschuivingen plaatsvinden van verantwoordelijkheden. Als transitiemanager werk ik aan het zo soepel mogelijk laten verlopen van zichzelf herontdekkende mensen en organisaties.

Reflector:

Marieke Hart (Thuisafgehaald)