MOOi-café

  • mooi witruimte
Tijd: 16:00 - 17:00 uur
Locatie: Tent 1
Focus: Praktijk
Werkvorm: Gesprek
Thema: Wonen & bouwen
Paul Doevendans

MOOi zijn anno 2013? Het kan, juist nu. En de MOOi-corporaties laten zien hoe: als gemeenschapscorporatie. Verbeeld je hoe zo’n gemeenschapscorporatie eruit ziet. Een corporatie die kracht en liefde combineert in haar werk voor haar bewoners en hun gemeenschappen. Waarvan bewoners zeggen: “dat is ónze corporatie!” En partners: “das fijn samenwerken!”. Samen mooi zijn, beeld je eens in….

In een interactieve sessie onder leiding van uw gastheer Paul Doevendans presenteren de MOOi-corporaties zich als de eerste gemeenschapscorporatie van Nederland en spreken ze uw verbeeldingskracht aan. Denk, droom, praat en werk mee aan het verhaal en de verbeelding van de gemeenschapscorporatie. Als MOOi-initiatiefnemer bijt René Scherpenisse van de authentieke Tilburgse corporatie Tiwos het spits af. De sessie staat onder leiding van Paul Doevendans.”

* Maatschappelijk Ondernemen Onze Inspiratie

 


Corporaties verbonden in MOOi

Corporaties verbonden in MOOi vinden dat juist in dit tijdsgewricht kansen liggen voor een nieuwe toekomst voor ‘ouderwetse’ corporaties. Maar dan moeten we wel een paar dingen écht anders gaan doen, onszelf minstens deels opnieuw uitvinden. De richting van de beweging die wij willen maken is ‘op weg naar de gemeenschap’. Vanuit bewonersregie en samenredzaamheid, met steun van dienstbare professionals en verbonden organisaties onze samenleving duurzaam opbouwen. Onze trefwoorden: bouwen aan gemeenschappen, bewonerszelfregie en samenredzaamheid, meervoudigheid en verbinding.

Wij maken de keuze om terug te gaan naar bewoners en hun gemeenschappen voor wie we werken. Ruimte te geven en laten aan zelfregie en -organisatie van mensen. Hun eigenaarschap, individueel én collectief, economisch, maatschappelijk én mentaal van hun wonen en leven te versterken. Met de corporatie en andere professionele maatschappelijke verbanden als dienstbare, liefdevolle en ook krachtige professionele organisaties om dit mogelijk te maken. En dit is zeker geen naïef, romantisch toekomstbeeld. De complexe maatschappelijke vraagstukken waaraan we werken en de vastgelopen professionele en institutionele structuren vragen erom. Om een nieuwe visie en een nieuwe maatschappelijke architectuur."

Deelnemers aan MOOi zijn: Volkshuisvesting Arnhem, Volksbelang, UWOON, Woonbedrijf Ieder1, De Woningstichting, Pré Wonen, Welbions, TIWOS, Zayaz, QuaWonen, Woonwaard Kennemerland, ZOWonen.