Mijn wijk, Mijn verhaal

oa: Ruilwinkel Ypelaer, In de Boomtak, Repair Café en Oasis Game Loven

Tijd: 13:30 - 15:30 uur
Locatie: Foyer
Focus: Praktijk
Werkvorm: Workshop
Thema: Welzijn, participatie & wijken

In steeds meer steden en wijken komen mensen met eigen ideeën en projecten die bijdragen aan hun eigen welzijn, dat van hun buurman of aan het welzijn en de verduurzaming van de hele buurt.
Deze beweging is niet alleen fysiek zichtbaar maar komt ook tot uitdrukking in de woorden die we gebruiken. Spraken we eerder over zelfredzaamheid en burgerparticipatie, de laatste tijd winnen de termen ’actief burgerschap’ en ‘eigen kracht’ aan terrein (bottum up). En waar we het eerder hadden liberalisering en privatisering, spreken we steeds vaker van social entreprises of sociaal ondernemerschap (bottum up). Het initiatief en de inrichting/uitvoering ervan ligt steeds vaker écht bij bewoners. Dat is goed nieuws. Zou je zeggen.
Maar hiermee betreden burgers en ondernemers steeds vaker het domein waar overheden en maatschappelijke organisaties op dat moment (ook) actief zijn. Gevraagd of ongevraagd en op eigen voorwaarden. Soms naast activiteiten van overheid en professionele instellingen, maar soms ook met verdringing van en in concurrentie met het overheidsaanbod. En dat kan, met alle goede bedoelingen, leiden tot spanningen of het vroegtijdig sterven van veelbelovend en enthousiast initiatief.


Tilburg heeft samen met maatschappelijke partners voor 10 jaar een stevig bedrag gereserveerd om experimenten en initiatief van onderop juist mogelijk te maken. Tijdens deze workshop staan deze initiatiefnemers op het podium. En luisteren de professionals, beleidsmakers en bestuurders.
Want ondanks de stimulans vanuit het Akkoord, bleef het best even stil. Aanvankelijk werden projecten en experimenten maar mondjesmaat ingediend en vooral op initiatief van professionals.
Hoe kan dit? Maar ook, wie zijn de dappere doordouwers die wel zelf zijn begonnen? Wat willen zij met hun wijk? Welk probleem lossen ze op en hoe verhouden ze zich tot de instellingen waarmee ze te maken hebben? Wat frustreert en wat stimuleert? Welke lessen kunnen we trekken?
En ook, hoe werkt dit in andere steden in Nederland? Wat zijn paralellen en wat zijn de tips?


Met oa:

Ruilwinkel Ypelaer

Ruilwinkel Ypelaer is een burgerinitiatief. Een groep actieve bewoners heeft het idee opgevat om een ontmoetingsplek te organiseren waar mensen elkaar kunnen treffen, een kopje koffie kunnen drinken of spullen kunnen kopen zonder geld. De Ruilwinkel hoopt op deze manier een bescheiden bijdrage te leveren aan het bestrijden van de (toegenomen) armoede en eenzaamheid in de wijk. Daarnaast wil de Ruilwinkel mensen te activeren om iets voor elkaar te doen.
Doordat ze in het laagdrempelige ontmoetingspunt mensen leren kennen onstaat een relatie. Door met mensen in gesprek te gaan kunnen ze eventueel worden verwezen naar professionele instanties zoals maatschappelijk werk (IMW), een ouderenwerker of schuldhulpverlening.
Daarnaast hoopt deze initiatiefgroep dat mensen voor punten diensten gaan ruilen en zo elkaar ontmoeten en kunnen helpen.


In de Boomtak

Buurthuis In de Boomtak stond op punt van sluiting, totdat bewoners het heft in eigen hand namen en het centrum in eigen beheer namen. En met succes! Jan van Esch vertelt.

Welzijnsorganisatie ContourdeTwern is in navolging van het succes van In de Boomtak zelfs een proef in de wijkcentra van de impulswijken in Tilburg begonnen. Bewoners die actief zijn in de wijk of in het wijkcentrum kunnen voortaan gratis gebruik maken van faciliteiten in het centrum. Werkt dat net zo goed?


Oasis Game Loven

In de Tilburgse wijk Loven is afgelopen jaar de Oasis Game 'gespeeld'. Een spel waarmee bewoners van de wijk in twee weekenden een gemeenschappelijk droom voor hun wijk realiseren.

Oasis Game is een initiatief van de stichting Elos Nederland. Miranda Winters vertelt wat die droom was en wat er is gebeurt.


Repair Café

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet!
Repareer ze in het Repair Café.
Duurzaamheidsvoorvechter Wijffels noemde het Repair Café ‘laboratorium van hoop’. “Waar de oude orde steken heeft laten vallen, pakken zij het op”, zei hij. ‘Verbinding’ noemde Wijffels een centraal begrip dat hij terugzag bij duurzame vernieuwers. “Verbinding tussen mensen, maar bijvoorbeeld ook de relatie tussen producten en grondstoffen. Wijffels noemde het goed dat initiatieven als het Repair Café die relatie weer zichtbaar maken.


Workshopfacilitator:

Manousjka Snijders


Reflector:

Rodney Weterings