Het leven lang leven

Ru van Rossemhuis, Music Inn, Boodschappenplusbus, WikiWijk

Tijd: 13:30 - 15:30 uur
Locatie: Tent 1
Focus: Praktijk
Werkvorm: Workshop
Thema: Zorg

Mensen worden ouder. Daarmee neemt het aantal mensen met (chronische) ouderdomsziekten toe. De druk op zorgbudgetten wordt groter. Een onhoudbare situatie die vraagt om creatieve oplossingen. De tijd van grote verzorgingshuizen lijkt voorbij, zolang mogelijk thuis blijven wonen lijkt het toverwoord. Maar is dat het antwoord op alles? Wat willen mensen zelf? Je ziet een beweging naar dat mensen anticiperen op ouder worden, zelf dingen gaan regelen voor de toekomst en ook het dichtbij organiseren van zorg (voor elkaar). Daarnaast maken technologische ontwikkelingen zelfredzaamheid en gezamenlijke zorg voor en om elkaar anno 2013 een stuk makkelijker (en leuker!) en het einde van die mogelijkheden is nog lang niet in zicht.

Wat zien we om ons heen ontstaan, wat zijn de mogelijkheden? Waar lopen dit soort initiatieven tegen aan en welke aanpassing vraagt dit van bestaande organisaties en professionals?
En welke mensen vallen tussen de mazen van het net? Wat als je niet je eigen zorg kunt regelen?
Een Turkse vrouw zei pas lachend: "nu zijn we eindelijk zo ver dat we ook Nederlands zijn en onze ouders in een verzorgingshuis willen en durven te stoppen, wordt het wegbezuinigd. Moeten we er weer zelf voor zorgen!"


Met oa:


Ru van Rossemhuis

Kunstenaars raken hun passie voor het maken en uitvoeren van kunst niet kwijt als ze met pensioen gaan. Stichting Ru van Rossem Huis heeft het initiatief genomen om kunstenaars een woonomgeving te bieden die bijdraagt aan de continuering van hun kunstzinnige proces.

In Tilburg, midden in de wijk Zorgvlied wordt in Mariëngaarde een uniek woon- en werkproject gerealiseerd voor 29 kunstenaars van vijftig jaar en ouder. Stichting Ru van Rossem huis maakte samen met woningcorporatie TBV Wonen een uniek plan voor de herontwikkeling van het monumentale pand. In juli 2014 kunnen kunstenaars en hun eventuele partners hun intrek nemen in de huurappartementen. Daarnaast worden in het gebouw ateliers, een podium, oefenruimtes voor podiumkunsten en een kantine en keuken gerealiseerd.Tilburg krijgt met dit unieke project een nieuwe impuls op het gebied van kunst en cultuur.


Music Inn

De liefde voor muziek houdt bij muzikanten en muziekliefhebbers niet ineens op met het klimmen van de jaren. Sterker nog, het kunnen blijven maken van en luisteren naar muziek is essentieel onderdeel van de kwaliteit van leven van deze mensen. Ook, of juíst bij het ouder worden.
In Den Haag, popstad bij uitstek, hebben muzikanten en muziekliefhebbers zich verenigd in de Stichting 'Vrienden van Music Inn' met als doel het opzetten van een muzikale woon- leefgemeenschap voor de ouder wordende muzikant en mensen met een muzikale leefstijl.


Wikiwijk

Wikiwijk is een online platform dat is ontstaan door een hechte samenwerking tussen zorg- en welzijn organisaties in Tilburg. Dit platform is bedoeld om zelfredzaamheid en sociale interactie op wijkiveau te bevorderen. Wikiwijk wordt gecoördineerd door Paul Raaijmakers, die in zijn loopbaan veel expertise heeft opgebouwd over hoe on- en offline toepassingen elkaar kunnen versterken, vooral in de zorgsector.


Boodschappenplusbus

De BoodschappenPlusBus biedt deelnemers de mogelijkheid om sociale contacten op te bouwen en te onderhouden. De bus rijdt in heel Tilburg. Vrijwilligers halen de deelnemers thuis op en begeleiden hen bij het boodschappen doen of bij een uitstapje.

De BoodschappenPlusBus, waarvan er al circa veertig in Nederland rijden, is in Tilburg een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en ContourdeTwern, in samenwerking met Citroën Bertens, het Oranjefonds en het CZ-fonds. Een initiatief van professionals, maar binnen no time hadden ruim 30 vrijwilligers zich aan het initiatief verbonden en houden de boel draaiend.


marlou

Workshopleider:

Marlou Pijnappel-Clark voelt ze zich zelf nog niet zo heel oud, maar wel betrokken bij vraagstukken van de ‘participatiesamenleving’.  Ze studeerde verandermanagement en bedrijfscommunicatie en werkte in verschillende sectoren. Als programma coördinator van het Wijk- en Buurtgericht Werken leerde ze veel bevlogen mensen kennen die vanuit bestaande organisaties of vanuit hun wijk de zorg en leefbaarheid van de buurtbewoners wilden verbeteren. Ze denkt kritisch mee met gemeente-raadsleden in haar stad Utrecht en richt de aandacht op kwetsbare mensen en migranten die misschien niet uit zichzelf aanhaken bij een buurtinitiatief. Marlou woonde en werkte in Azië en zag hoe ondernemend mensen zijn met heel weinig middelen. Tegelijkertijd plaatst zij ook kanttekens bij het huidige beleid: burgers kunnen niet altijd zomaar het werk van professionals overnemen.

danielle harkes

Reflector:

Daniëlle Harkes is manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. De samenwerking tussen woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten en de ontwikkeling van woonservicegebieden en multifunctionele accomodaties zijn binnen het Kenniscentrum haar aandachtsgebieden.

marjo frenk

Special Guest: Marjo Frenk (wethouder zorg & welzijn Tilburg - Groenlinks)