Een dichter dicht dichterbij

Wouter ter Braake

  • wouter ter braake
Tijd: 16:00 - 17:00 uur
Locatie: Tent 3
Focus: Organisatieontwikkeling / persoonlijke ontwikkeling
Werkvorm: Workshop
Thema: Kleine Kunsten

Max. aantal plaatsen: 18
 

Wie zal zeggen wat poëzie is? Even moeilijk kan men precies omschrijven wat een haiku is. Over het algemeen hebben haiku’s te maken met de natuur. Een haiku is de woordneerslag van een verrassing, een verwondering, een nieuw inzicht of een flitservaring die de natuur of het leven je biedt.

Geen diepzinnige formuleringen, lyrische ontboezemingen of kalenderspreuken. De eigen gedachten van de haiku-dichter(es) komen tot uitdrukking met slechts een paar raak gekozen woorden die vaak doorverwijzen naar iets dat er achter of er onder aanwezig is.

Grijp je kans en vat jouw inzicht van deze dag samen in je eigen Haiku.


Biografie

Wouter ter Braake

Inspireren en creëren zijn sleutelwoorden in zijn werk als adviseur, procesbegeleider en trainer. Zijn motto: ‘Er is een gemeenschappelijke taal die elke manager en elke medewerker verstaat: de taal van de geestdrift, van de dingen die je met hart en ziel doet. Het versterken van die ‘taalvaardigheid’, daar gaat het mij om: het werken aan dingen waarin men gelooft, die bezieling geven’.

In zijn werk maakt hij vaak en veelvuldig gebruik van creatieve scheppingsvormen die uitdrukking geven aan de taal van de ziel, zoals het maken van haiku’s.


Links

http://www.zinenzen.nl/