Pluk en samenwerkende partners

Wat is Pluk?

Pluk is een netwerk van mensen, instellingen en organisaties op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, welzijn, bouwen en werk die werken aan een sociaal duurzame toekomst.

Van GGZ tot woningbouwcorporatie en van Bouwbedrijf tot Hogeschool, organisaties die zien dat het anders moet en anders kan. Hoe dat precies moet is niet altijd direct duidelijk, maar hierin samen optrekken, van elkaar leren en elkaar steunen kan al een hoop schelen.

Pluk biedt een platform waar deelnemers op innovatieve wijze samenwerken aan complex maatschappelijke vraagstukken. Ervaringsleren staat hierin centraal: deelnemers experimenteren zowel regionaal als landelijk en leren hierin van elkaar. Een belangrijke samenwerking is die met Reos Partners. Pluk maakt veelvuldig gebruik van hun internationale expertise op dit gebied.

Meer informatie over Pluk kun je vinden op de website.


Samenwerkende partners 2013

Dit jaar is het Pluk Innovatie Festival een co-productie van Pluk en een aantal Tilburgse Partners. Een bijzonder collectief van partijen, de oprichters van de Tilburgse Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (MOM) en het Tilburg Akkoord, heeft dit jaar het innovatiefestival geadopteerd.

Geen beter jaar om het festival samen met Tilburg (#013), bij uitstek stad van doeners, te organiseren. 2013 Staat voor de stad in het teken van Social Innovation. Bovendien is het festival met het thema Doe het zelf | Stay connected! een uitstekend moment om eens terug te kijken op de opgave van het Tilburg Akkoord.
In deze editie van het Innovatiefestival slaan we de brug tussen lokale Tilburgse vernieuwingskracht en inspirerende en innovatieve landelijke ontwikkelingen.

Het Tilburg Akkoord

Met het Tilburg Akkoord hebben de Tilburgse corporaties en de gemeente in 2009 getekend om in een aantal wijken langdurig extra te investeren in initiatieven voor (en door) bewoners.

Het Akkoord richt zich op drie doelen:
1. Jongeren doen het goed op school en halen een diploma

2. Elk huishouden heeft een kostwinner

3. Inwoners leven boven de armoedegrens

Vijf jaar is inmiddels verstreken. Nog vijf jaar voor de boeg. Een mooi moment om terug te kijken en vooruit te blikken! Een aantal successen is geboekt op deze doelstellingen. De ervaring leert ook dat hoofdzakelijk professionals initiatieven hebben gelanceerd en dat projecten of ideeën van bewoners wat achter blijven. Toch is ook vanuit die hoek behoorlijk wat gedaan, alleen is dit niet altijd zichtbaar.

Tijd om juist díe bewoners en ondernemers op het podium te zetten. Onder het mom “Mijn wijk, mijn verhaal” maken zij met hun verhalen de abstracte en visionaire vertellingen over en vanuit de systeemwereld in een klap concreet en dichtbij. Inzicht, lessen, tips en inspiratie voor andere Nederlandse wijken!


Sponsor worden?

Heb je interesse om sponsor te worden van het festival of wil je weten welke andere manieren er zijn om jouw bedrijf te koppelen aan het Pluk Innovatie Festival, mail dan naar Marlijn van der Hoeven.