Meer informatie

Waarom naar het festival?


Opbrengsten festival voor jou:

* je leert meer over nieuwe manieren waarop bewoners en organisaties zich organiseren, bedruipen en mee vormgeven aan de stad;

* je leert de betekenis hiervan voor de rol van overheden, professionals en andere partijen kennen en doorgronden;

* inzicht in hoe ideeen en initiatieven kunnen uitgroeien tot waardevolle ondernemingen of duurzame projecten;

* je krijgt inzicht en handvatten hoe jij en je organisatie intiatief en sociaal ondernemerschap het beste kunnen stimuleren en faciliteren;

* je krijgt handreikingen hoe obstakels tussen instituties en grassrootinitiatieven overwonnen kunnen worden;

* je verkent vernieuwende werkwijzen die je in je dagelijkse praktijk kunnen helpen om anders te werken en duurzame resultaten te boeken;

* je ontmoet gelijkgestemden, vernieuwende dwardenkers en nieuwe partners op een plek waar werkelijk contact, dialoog en verbinding centraal staan.


Waarom het Pluk Innovatie Festival?

Congressen en symposia zijn er jaarlijks in vele soorten en maten. De meeste zijn gericht op kennisdeling en netwerken. Maar sinds de grote vlucht die sociale media heeft genomen, is iedereen met iedereen verbonden en is kennis binnen ieders handbereik. Een fysieke bijeenkomst moet daarmee meer zijn dan een optelsom van kennis en het aantal bezoekers. Meerwaarde krijgt een samenkomst als het verrast, je in aanraking brengt met mensen, ideeën, inzichten die niet als vanzelf op je pad komen of die je intypt op google. Meerwaarde krijgt het als je bezieling ervaart van de mensen op het podium en je buurman in de zaal.
Pluk heeft inmiddels een reputatie dat het die bezieling, verwondering, de inzichten en nieuwe verbintenissen tijdens een jaarlijks festival tot stand weet te brengen.

Daarbij is een festival zo goed als haar publiek: verrassend en origineel met makers die de kunst verstaan anderen te inspireren. Meer dan een jaarlijks uitje om te ontsnappen aan de sleur van het alledaagse en niets minder dan een culturele en experimentele expeditie met een lach en een traan. Herkenbaar en sterk door vaste rituelen en vele eigenaardigheden en verrassingen in de positieve zin van het woord.


De basis van het Pluk Innovatie Festival

Pluk ziet de noodzaak om samen nieuwe vormen, acties en een nieuwe taal te ontwikkelen waarmee we de huidige maatschappelijke uitdagingen kunnen oppakken. Die uitdagingen liggen op verschillende gebieden en zijn technologisch, ecologisch, economisch en maatschappelijk van aard.

Het Pluk Innovatiefestival is een dag rond duurzame sociale vernieuwing. Een festival waar innovaties uit Nederland en Vlaanderen een plek hebben, waar mensen zich kunnen laten inspireren door bevlogen sprekers, bijzondere workshops, games en innovatieve aanpakken.

De sociale innovaties die vandaag centraal staan, kennen verschillende achtergronden. Sommige zijn gericht op vernieuwing in stedelijke ontwikkeling, andere innovaties, aanpakken en interventies vinden plaats op het veld van zorg, welzijn en participatie. Het programma heeft echter gemeen dat het theorie en visie op de verschillende thema's probeert te koppelen aan concrete acties in het veld en aan organisatieontwikkeling en leiderschap. Omdat we geloven dat maatschappelijke verandering begint bij mensen.

Een inspirerend programma dat hoofd, hart en handen aanspreekt.


    • img 0209
    • img 0202
    • img 5083
    • pluk telaat

#innovatiefestival op @Pluk_web

Volg ons op LinkedIn


Wil je meer informatie of ruimte op het festival om jouw initiatief of project te presenteren? Ken je mensen die hierin geïnteresseerd zijn?

Neem via mail contact op met het of bel ons: 06 4191 8165